Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Co dla mnie znaczy jeść zdrowo”